MINDFULNESS

ČUJEČNOST

MINDFULNESS

»Mindfulness means being awake. It means knowing what you are doing.«

Jon Kabat-Zinn

 • Si želite, da vaša ekipa fokusirano dela na zastavljenih ciljih?
 • So vam pomembni zadovoljni in radostni zaposleni?
 • Si želite, da vaši zaposleni v kriznih ali konfliktnih situacijah odreagirajo celostno in ne s čustvenimi izbruhi in razkazovanjem ega?
 • Si želite, da so odločitve vaših sodelavcev najboljše v danem trenutku?

CILJI DELAVNICE

 • Preko tehnike mindfulnessa se naučiti kako biti v trenutku;
 • Se znati odločati celostno
 • Poiskati svoje “slepe pege”, vzorce, ki nam preprečujejo doseganje ciljev
 • Zmanjšati kratkoročni stres in se naučiti obvladovati kronično zvišan stresni odziv
 • Izboljšati fokus
 • Imeti izpolnjujoče odnose
 • Se povezati z naravo in na ta način najti tudi najboljši del svojega jaza
 • Pridobiti zdravo podlago za svoje dobro fizično in psihično počutje skozi doživljajsko razumevanje prepleta misli, čustev in telesnih senzacij
 • Bolj zaupati sebi, sočloveku, naravi, planetu.

POTEK

EDINSTVENOST  DELAVNIC

Naravno okolje
Posebnost delavnic Confianze4 je v tem, da potekajo v naravi, v celoti ali vsaj delno.  Narava nam omogoča učinkovitejši trening v krajšem času. Skozi vsa naša čutila bomo lažje slišali sebe, tudi svojo pristno naravo, ta pa se bodo najbolj prebudila v naravnem okolju: ob gozdu, vodi ali travniku.

Na delavnici bomo mindfulness meditacijo ter način razmišljanja vpeljevali skozi naših 5 človeških osnovnih čutil: VID; VONJ, SLUH, OKUS, DOTIK; katere nam bo pomagala zbuditi narava.

Morda se komu  sliši tako zelo enostavno, ampak ni.
Sodoben človek se  je s svojim načinom življenja  praktično tako prekril z nenaravnimi materiali, doživljanji, občutki, da se velikokrat pravzaprav ne znamo vrniti k svojim primarnim občutkom, k svoji prvinskosti iz katere prihajajo najboljši odgovori tudi za naše poslovne odločitve. Da se bomo znali zavestno odločati v naših najtežjih življenjskih okoliščinah je nujno, da izboljšamo svoje zaznave, ki ne temeljijo zgolj na naših starih vzorcih in čustvenih odzivih. Ampak, da razvijemo nove, bolj celostne in ljubeče odzive.

KAJ V NARAVI ODPIRA UM in DUHA?
Mati narava nam s svojo pristnostjo daje možnost za poglobljen, a nežen pogled vase. S svojimi zdravilnimi močmi nas pelje globoko, a če bomo sedeli ob domači reki bo proces zdravljenja naših vzorcev, čustev in misli lažji in hitrejši. 

VODA, GOZD, VETER, PUŠČAVA, OGENJ, ZEMLJA

Vsi elementi nam dajejo občutek neskončnosti. Predstavljamo si, da zremo v odprt ogenj, ki smo ga zakurili na domačem vrtu. Ne konča se, imamo občutek da bi prasketanje ognja in valovanje zubljev lahko gledali v neskončnost. Ali pa zdravilna moč vode: ki odnaša, čisti, vse česar več ne potrebujemo.

Pri treniranju mindfulness tehnike nam je narava v pomoč, da se bomo sploh v prvem delu delavnic lahko hitreje naučili biti v trenutku in nato lažje prešli na drugi del, ki vključuje čustvene zaznave in vedenja v določenih, konkretnih življenjskih situacijah.

Delo v naravi vam bo koristilo tudi na vašem fizičnem počutju, da se bodo vaše misli hitreje umirile in bodo cilji delavnice lažje izpolnjeni.

IZVEDBA

 • Enodnevna  delavnica je namenjena prepoznavanju tehnike in treningu le te.
 • Dvodnevna delavnica je namenjena iskanju lastnih vzorcev, slepih peg in njihovo osvobajanje.

Obe delavnici potekata  6 šolskih ur dnevno.

V nadaljevanju se udeleženci lahko odločijo za 3 tedenski ali 8 tedenski coaching in nadgrajevanje tehnike mindfulnessa.

ON-LINE delavnica

Na podoben način se izvaja tudi on-line delavnica za podjetja ali individualni mindfulness coaching.

Pri delavnici tipa on-line se v trening lahko povabi udeležence iz različnih koncev Slovenije, Evrope ali sveta. Tudi pri tem načinu vsak udeleženec zase “pobegne” v svoj košček narave, če je to le mogoče. Naravo nam lahko predstavlja tudi domača palma, benjamin ali nacionalni park. Pomembno je, da smo v stiku, ker na ta način bomo v stiku s samim sabo. 

Namig: 

Testirajte že danes, kakšna je razlika če na domači vrt stopite, potem ko ste si sezuli čevlje. Pozornost boste usmerili v svoje podplate.

Pri on-line delavnicah  so udeleženci še več prepuščeni lastnemu opazovanju, vendar v stalni super-viziji z mentorjem in tudi z ostalimi člani ekipe, z namenom, da se čez procese pride do skupnega cilja, ki si ga zada naročnik.

Pomen mindfulnessa na vaše življenje

Mindfulness je način življenja. Pomeni,  kako se v vsakem trenutku čim bolj celostno zavedati svojega telesa, uma, svojih čustev in “slepih peg”. S tem znanjem pa nato sprejemati modrejše odločitve, tako vsakodnevne kot življenjske. Mindfulness je odličen način kako dnevno znižujete raven stresa v vašem telesu in kako v vaše življenje pripeljete  več fokusa. Vse našteto vam bo pomagalo, da se vam manifestirajo vaše najboljše ideje in želje. 

Za mindfulness imamo v slovenščini čudovit izraz: čuječnost. Prihaja  iz besede čuječ, torej takšen, da zavestno  zaznavam vse  svoje čute in jih tudi znam uporabiti. Mnogi raziskovalci opredeljujejo čuječnost kot zavedanje in neobsojajoče sprejemanje sedanjega trenutka. Takšno zavedanje lahko vključuje tako notranje ( misli, čustva) kot tudi zunanje dogajanje ( npr. kar človek zaznava od zunaj). Bistvo čuječnosti ni orientirano v cilj, temveč v dejavnosti. Zato je pomembno, da se sprejemamo, smo do sebe sočutni in prijazni.

Mindfulness lahko poimenujemo tudi kot spretnost ali veščino, ki jo razvijamo s treningom.Obstaja več načinov za kultiviranje čuječnosti. Pogosto potekata razvoj in kultiviranje čuječnosti preko discipliniranega treninga meditacije, ki jo nekateri avtorji 

( Miller, Fletcher in Kabat-Zinn) opredeljujejo kot zmožnost za namerno in neobsojajoče usmerjanje pozornosti skozi čas ter osredotočanje na trenutno dogajanje. Čuječnost pa je možno razvijati tudi z različnimi oblikami coachinga. Večina avtorjev se strinja, da so na čuječnosti utemeljeni pristopi in terapije uporabni tako pri zdravljenju kliničnih kot tudi nekliničnih motenj in težav. Meditacija v zdravstvu se zaradi svoje učinkovitosti pri odpravljanju ali zmanjševanju simptomov ne pojmuje več kot oblika alternativne medicine, temveč kot njen integralen del.

Način življenja kot ga poznamo danes prinaša kronično povišano raven stresnih hormonov. In da bi se dolgoročno osvobodili pretiranega telesnega odziva je skoraj nujno, da se naučimo tehnike mindfulnessa. Tehnika vključuje meditacijo, ki pa ji sledi opazovanje misli, čustev in drugih zunanjih zaznav, ki se nam v času meditacije porajajo. Gre za zavestno opazovanje in usmerjanja pozornosti na vse naše aspekte.

ZNANSTVENI IZSLEDKI

 • Izboljšanje odnosov ( predvsem partnerskih)

Tekom študije, ki je potekala l.2016 med 88 pari so raziskovali raven stresnih hormonov pred in po izbruhu konflikta. Pričakovano se je raven stresnih hormonov vedno močno povišala, ko je bil konflikt v zagonu. Vendar presenetljivo, pa se je pri “čuječih parih, torej tistih, ki imajo mindfullnes že integriran v svojem življenju, raven kortizola precej hitreje znižala na normalno, kot pri tistih, ki tega znanja nimajo.

Hkrati je zanimivo tudi dejstvo, da so čuječi ljudje po nekaterih drugih  raziskavah lažje preboleli razhod oziroma ločitev.

 • Čuječnost zmanjšuje predsodke

Ena izmed tehnik v sklopu mindfulnessa trenira meditacijo osredotočeno na sočutje, empatijo. S študijami je dokazano, da tovrstni trening zmanjšuje predsodke, obsojanje in negativno naravnanost do določenih ljudi. Npr. zaznana je bila zmanjšana nastrojenost do brezdomcev, črncev v Ameriki itd. Skozi čuječnost se namreč bistveno zmanjšajo naši avtomatični odzivi, naš avtopilot, ki so največkrat v nas vcepljeni že v otroštvu.

 • Zmanjšanje negativizma in povečanje pozitivizma

Študije dokazujejo, da se je pri ljudeh, ki trenirajo mindfulness zmanjšala reakcijska moč v primeru negativnih doživljajev, hkrati pa se je povečala reakcijska moč pri pozitivnih doživljajih.

Primer: Ljudje so opazovali slike na katerih so ljudje videli pozitivne slike ( dojenčke, lepo naravo) ali negativne slike ( ljudi, ki so doživljali trpljenje). Moč reakcije ljudi, ki so čuječi je bila manjša v primeru negativnih slik, se se pa močno povečali indikatorji pozitivnih občutkov, ko so opazovali pozitivne slike. Tisti, ki se niso srečali z mindfulnessom ali katerokoli tudi obliko meditacije so veliko močneje, morda pretirano reagirali na negativne slike.

 • Mindfulness na delovnem mestu

Pozitivni učinki čuječnosti, ki se bolj povezujejo z delovnim mestom, so pozitivni učinki na delovno obremenitev, zadovoljstvo z delom, delovno vizijo, odločanje, razreševanje konfliktov, ustvarjalnost. Poleg tega prakticiranje čuječnosti vpliva na upravljanje s stresom in izvedbo delovnih nalog. V delovni organizaciji se ti učinki kažejo v izboljšanju delovnega okolja, ki postaja vse bolj zdravo in varno, kar posledično učinkuje tudi na blagostanje vseh zaposlenih. Razlike se vidijo tudi v krepitvi organizacijske klime, ki postaja vse bolj odprta in pripravljena na spremembe, učenje in razvoj (Marianetti in Passmore, 2010)

VIRI

Pišite mi

Mi želiš kaj napisati, mi povedati, me vprašati? Piši mi in z veseljem ti bom odgovorila.