ZAUPANJE

TRUST

ZAUPANJE

“Če se naučimo kako zaupati drugemu, bomo doživeli neustavljiv preboj človeštva. Če se naučimo kako bomo zaupali eden drugemu je to neustavljiv vir energije za dosego ciljev.”

( Francais Frei)

 • Imate občutek, da nosijo vaši sodelavci “figo v žepu?”
 • Jim težko zaupate pomembne naloge?
 • Imate problem povedati svojo resnico?
 • Ste lahko pred sodelavci avtentični?
 • Imate težave z delegiranjem?
 • Si želite delati v ekipi, ki si zaupa med seboj?
 • Menite, da je zaupanje ključno za uspešnost ekipe?

Zaupanje v sebe, sočloveka, delodajalca, prijatelja, moža ali ženo je  pojem izjemno kompleksne narave. Radi rečemo, da ga težko pridobimo, a zelo hitro izgubimo.
Na plan privre z močjo cunamija takrat, ko stvari ne gredo po planu.

Po definiciji Slovarja Slovenskega knjižnega jezika  je ZAUPANJE:
“Prepričanje, da je nekdo sposoben in voljen narediti kar se od njega pričakuje.”

Kako hitro se nam omaje zaupanje, tudi v sebe je skupek večih dejavnikov, tudi in seveda najprej naših življenjskih izkušenj.

Kdaj se nam poruši zaupanje v nekoga, kdaj se našemu prijatelju ali šefu je namreč  lahko zelo različno.

ZAUPANJE ZNOTRAJ ORGANIZACIJE

Naloga vodij je, da ustvarijo ozračje, ki bo ljudem dalo varnost, da so lahko avtentični in da čutijo, da je avtentičnost dobrodošla. Tako bo organizacija  dosegla največje uspehe.

Naloga zaposlenih je, da zaupajo svojim vodjem in lastnikom ter, da povedo kako vidijo stvari in s tem tudi prevzamejo odgovornost.

CILJI DELAVNICE:

 • Vzpostavljeni temelji za dolgoročno zaupanje v teamu;
 • Znam povedati “svojo resnico” in prevzeti odgovornost
 • Treniranje empatije
 • Vzpostavitev avtentičnosti posameznika in tima
 • Hitreje in kvalitetneje opravljeno delo

NAČINI DELA:

 • Razlaga
 • Samostojno delo
 • Delo v paru
 • Delo v manjših skupinah

ON-LINE DELAVNICA:

Možnost organizacije on-line delavnice preko video-konferenčnega klica za največ skupino največ 6 ljudi. On- line delavnica poteka v dveh ali štirih  srečanjih. Pri tej delavnici je poleg dela na sami delavnici pomembno delo, ki ga bodo udeleženci opravili po samem srečanju in ki ga mentor spremlja tudi po sami izvedbi delavnice.

Pišite mi

Mi želiš kaj napisati, mi povedati, me vprašati? Piši mi in z veseljem ti bom odgovorila.