RAZVOJ KADROV

RAZVOJ KADROV

Večkrat slišimo frazo, da so zaposleni naše največje bogastvo, zato je zelo  pomembno, da skrbimo za stalni razvoj njihovih potencialov in na ta način zagotavljamo tudi zadovoljstvo in boljše odnose med zaposlenimi.

Čeprav se včasih zdi, da je oblikovanje strategij za upravljanje s človešlimi potenciali nepotreben proces je še kako pomemben, saj se s tem usmerimo, kam želi naše potjetje v naslednjih letih potovati, kakšne ljudi želi imeti ob sebi na poti doseganja svojih  ciljev in vizij. 

V okviru naših programov usposabljanj vam nudimo svetovanja za razvoj človeških  virov in s tem povezanih projektov.

 • Vodenje in svetovanje na področju HR procesov;
 • Priprava kadrovskih strategij za uspešno in učinkovito razvijanje potencialov vaših zaposlenih;
 • Usposabljanja na področju upravljanja s človeškimi viri;

Poleg lastnih usposabljanj, sodelujemo tudi z odličnimi zunanjimi izvajalci, ki imajo znanje in izkušnje prav za določeno področje, ki ga vaše podjetje potrebuje. V to področje sodijo tako strokovna usposabljanja iz posameznih branž, kot tudi usposabljanja, ki so bolj splošne narave, kamor sodijo: skupinski in individualni coachingi, treningi komunikacije, motivacije in odgovornosti.

PODROČJA USPOSABLJANJ

 • Prodaja
 • Motivacija
 • Metoda 360
 • SWOT analiza 
 • Jezik odgovornosti- Karnion®
 • Zaupanje
 • Učinkovita komunikacija
 • Uporabna psihologija na delavnem mestu